Afzethekkens
Ga naar

Afzethekkens zijn gemaakt van hoogwaardige kunststof en zijn beschikbaar in talrijke formaten.

Bakens
Ga naar

Bakens zijn de flexibele oplossing om een doorgang af te bakenen of het verkeer te leiden.

Technical pdf

Technische fiche Bakens

Barelen
Ga naar

Barelen zijn gemaakt van aluminium en zijn beschikbaar in talrijke formaten.

Dranghekkens
Ga naar

Dranghekkens worden frequent gebruikt bij evenementen om de personen en verkeerstroom te leiden.

Technical pdf

Technische fiche Dranghekkens

Fietsbeugels
Ga naar

Fietsbeugels komen voor in talrijke formaten en soorten. Voor meer info, contacteer ons.

Technical pdf

Technische fiche Fietsbeugels

Hekkens
Ga naar

Hekkens of bouwhekkens worden veelvuldig gebruikt om werven op een veilige manier af te schermen.

Technical pdf

Technische fiche Hekkens

Omegabeugels
Ga naar

Omegabeugels komen voor in talrijke vormen en uitvoeringen. Voor meer info, contacteer Trafiroad.

Technical pdf

Technische fiche Omegabeugels

Parkeerbeugels
Ga naar

Parkeerbeugels laten toe een parkeerruimte te reserveren voor een bepaald voertuig.

Technical pdf

Technische fiche Parkeerbeugels

Separatoren
Ga naar

Separatoren zijn ideaal om al dan niet tijdelijk de verkeersstroom op een veilige manier te leiden.

Technical pdf

Technische fiche Separatoren

Diverse afbakening
Ga naar

Linten, werfnetten en kettingen zijn nodig om op een veilige manier in werf verder in te richten.

Technical pdf

Technische fiche Divers