Parkeerverboden
Ga naar

Het parkeerstatief verbiedt de weggebruiker stil te staan en te parkeren over een bepaalde afstand.