Gevaarsborden
Ga naar

Gevaarsborden waarschuwen de weggebruiker voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.

Voorrangsborden
Ga naar

Voorrangsborden geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang dient te verlenen.

Verbodsborden
Ga naar

Verbodsborden verbieden de weggebruiker om een bepaalde actie uit te voeren.

Gebodsborden
Ga naar

Gebodsborden leggen aan de weggebruiker een verplichting op die moet gevolgd worden.

Parkeerborden
Ga naar

Parkeerborden geven informatie aan de weggebruiker in verband met stilstaan of parkeren.

Aanwijzingsborden
Ga naar

Aanwijzingsborden geven meer informatie over het begin of einde van een verkeerssituatie of weg.

Onderborden
Ga naar

Onderborden horen bij een bepaald verkeersbord en geven dit bord een aangepaste betekenis.

M-borden
Ga naar

M-borden zijn onderborden die meer informatie geven in verband met fietsen en andere tweewielers.

Zoneborden
Ga naar

Zoneborden geven meer informatie over hoe zich te gedragen in een specifieke zone of weg.

Afbakeningsborden
Ga naar

Afbakeningsborden waarschuwen voor een potentieel gevaarlijke, soms tijdelijke situatie.

Andere Borden
Ga naar

Andere borden ('interne AWV borden') zijn specifieke signalisatieborden. Zie de pancarte.